Uskutočnené podujatia
Počas víkendu od 22.10. do 24.10.2021 absolvovali v našom zariadení tréningové sústredenie reprezentačné výbery susedného Rakúska
Ako tréningoví partneri poslúžili pre chlapcov z Rakúska naši kadeti z Klub vodného póla Nováky a s reprezentačným výberom
Každá „dvojička“ odohrala 4 tréningové zápasy ( po 2hod ).
Sme radi, že podmienky NCVP Nováky boli využité na maximum a už teraz sa tešíme na ďalšie tímy, ktoré k nám zavítajú,

aby potrénovali čo najviac!