BoGo bus s.r.o. – autobusová doprava

Ing. Michal Gogola
gogola.michal@gmail.com

Zabezpečujeme autobusovú prepravu vypracovanú podľa Vašich požiadaviek a predstáv. Našu dopravu využíva široká verejnosť, školy, športové kluby aj firmy. Prepravíme Vás na plánované školské výlety, plavecké kurzy, exkurzie a poznávacie zájazdy, prípadne na iný účel.