Pripravujeme
Pracujeme na tom, aby naša práca s deťmi mala stále vyššiu úroveň.
A preto sme oslovili plaveckého inštruktora z XBS Šamorín, ktorý sledoval plavecký výcvik v NCVP Nováky a následne školil trénerov.
Adam Strieborný je dlhoročný plavecký tréner, inštruktor a realizátor plaveckých kurzov v Šamoríne.
Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a bude prospešná pre obe strany!