Pripravujeme
Pracujeme na tom, aby naša práca s deťmi mala stále vyššiu úroveň.
A preto sme oslovili plaveckého inštruktora z XBS Šamorín, ktorý sledoval plavecký výcvik v NCVP Nováky a následne školil trénerov.
Adam Strieborný je dlhoročný plavecký tréner, inštruktor a realizátor plaveckých kurzov v Šamoríne.
Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a bude prospešná pre obe strany!
A ešte jedna dobrá správa!

Pokračovanie plaveckého kurzu, ktorý sa konal v septembri, plánujeme otvoriť v polovici novembra!

Sme optimisti a veríme, že nám to Covid nezmení.

Bližšie info už čoskoro.